Dane firmy

Douglas Polska Sp. z o.o.
ul. Zajęcza 4
00-351 Warszawa
Polska

Członkowie Zarządu: Michał Gajkowski, Agnieszka Mosurek-Zava. Spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000051020, NIP: PL8971660890, Kapitał zakładowy: 28.362.000,00 zł

Kontakt email:

info@douglas.pl

Kontakt telefoniczny:

0 801 - 101 800 (opłata za połączenie jest zgodna ze stawką operatora)