Dane firmy

Douglas Polska Sp. z o.o.
Dział internetowy
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa
Polska

Członkowie Zarządu: Michał Gajkowski, Agnieszka Mosurek-Zava, Jules Abbenhuis Spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000051020, NIP: PL8971660890, Kapitał zakładowy:28.362.000,00zł

Kontakt email:

info@douglas.pl

Kontakt telefoniczny:

801 - 702 009 (opłata za połączenie jest zgodna ze stawką operatora)

Fax:

 

22 330 98 76